marți, 5 iunie 2018

Manifestări ample la bicentenarul nașterii savantului Ion Ionescu de la Brad

Ion Ionescu de la Brad

Cel de-al XXVI-lea Simpozion Național de Istorie și Retrologie Agrară din România, care va avea loc în Bacău în perioada 23 – 24 iunie, va fi dedicat în exclusivitate aniversării a 200 de ani de la nașterea revoluționarului pașoptist, primului agronom român, întemeietor al învățământului agricol și silvic de la noi, statisticianului, economistului, profesorului, omului politic și scriitorului acad. Ion Ionescu de la Brad, personalitate proeminentă a neamului și spiritului românesc.

Manifestările vor fi organizate de Filiala Bacău a Societății de Istorie și Retrologie Agrară din România (SIRAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Academia de Științe Agricole și Silvie, Consiliul Județean Bacău, Arhivele Naționale Bacău și Filiala Bacău a Asociației Naționale a Arhiviștilor, în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și cu sprijinul unor societăți agricole băcăuane și cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni (Neamț).
Simpozionul – ne-a informat președintele Filialei Bacău a SIRAR, prof. Vilică Munteanu – va avea loc la Universitatea „Vasile Alecsandri”, pe 23 iunie, de la ora 10,00 în plen și de la ora 15,00 pe secțiuni, iar pe 24 iunie în curtea instituțiilor agricole din Bacău, de la ora 9,30, va avea loc dezvelirea bustului lui Ion Ionescu de la Brad. Tot pe 24 iunie, participanții la simpozion vor păstra un moment de reculegere la mormântul savantului, din satul Brad, comuna Negri, și va dezveli o efigie de bronz a omagiatului, plasată pe monumentul funerar. Participanții vor vizita Casa memorială „Ion Ionescu de la Brad”, unde va fi dezvelită o placă aniverară.
Mormântul de la Brad al savantului
Cu acest prilej vor fi difuzate volumul cu toate comunicările din programul simpozionului și un volum editat recent de ing. Ion Măzăreanu și dedicat savantului. De asemenea, se va bate o medalie, care va avea pe avers chipul lui Ion Ionescu de la Brad, iar pe revers vor fi trecute principalele sale funcții, și va fi realizată o insignă din alamă patinată cu chipul savantului și datele bicentenarului. În casa memorială va fi realizată și o expoziție cu documente și cărți despre opera și personalitatea celui aniversat.
Municipiul Roman (unde s-a născut) și comuna Negri (unde a trăit și a murit) vor acorda titlul de cetățean de onoare savantului. Numele său este purtat, în prezent, de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, iar în Bacău a fost dat unei străzi și sălii de evenimente și cursuri a Filialei Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
La sfârșitul anului 2016, SIRAR Bacău l-a comemorat, la 125 de ani, pe Ion Ionescu de la Brad chiar în satul în care se află mormântul său.
Cu amănunte despre acest eveniment vom reveni în edițiile următoare ale ziarului.