Piaţa de capitalAsociația Investitorilor pe Piața de Capital a renunțat la procesul cu SIF Moldova

  • obiectul procesului este consolidarea acțiunilor SIF Moldova, hotărâtă de acționari în luna ianuarie


SIF Moldova

Tribunalul Bacău – Secția a II-a Civilă și de contencios administrativ și fiscal a luat, la sfârșitul săptămânii trecute, de renunțarea la judecată a reclamantei Asociația Investitorilor pe Piața de Capital (AIPC) în procesul cu Societatea de Investiții Financiare (SIF) Moldova Bacău pe tema consolidării valorii nominale a acțiunilor celei din urmă. Consolidarea valorii acțiunilor a fost hotărâtă de acționarii SIF Molodva în luna ianuarie.
AIPC a obiectat că majorarea valorii nominale a acțiunilor SIF ar încălca protecția proprietății asupra acțiunilor, iar măsura ar fi echivalentă cu o expropriere, „având drept efect o veritabilă lipsire a micilor acționari de dreptul lor de proprietate asupra acțiunilor". La acest demers în instanță s-au adăugat, ulterior, alți doi acționari persoane fizice ai SIF Moldova.
Instanța obligă reclamanta la plata către pârâtă a sumei de 5.000 de lei cheltuieli de judecată, dar la această hotărâre dreptul de recurs este de 30 de zile de la comunicare, până pe 9 martie.
Consolidarea acțiunilor SIF Moldova este una fără precedent și ar putea duce la scăderea substanțială a numărului de acționari, de la 5,7 milioane la numai puțin peste 300.000. Consolidarea valorii nominale înseamnă creșterea valorii nominale a acțiunilor emise de SIF Moldova de la 0,10 la 2,50 de lei, operațiune efectuată concomitent cu reducerea corespunzătoare a numărului de acțiuni. Astfel, 25 de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei vor fi egale cu o acțiune cu valoarea nominală de 2,50 de lei.


SIF Moldova a depus Prospectul privind consolidarea acțiunii

Societatea de Investiții Financiare (SIF2) Moldova, din Bacău, a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară „Prospectul privind consolidarea valorii nominale a acțiunii SIF2)”, întocmit conform hotărârilor Adunării Generale Extraordiare a Acționarilor (AGEA) din 13 ianuarie.

AGEA a aprobat operațiunea de consolidare a valorii nominale a acțiunii SIF Moldova, dar derularea operațiunii de consolidare va începe numai după aprobarea la ASF a prospectului. Prin acesta se va stabili și perioada de aport în numerar sau de rstituire de aport. Consolidarea presupune creșterea valorii nominale a acțiunii SIF Moldova de la 0,10 la 2,50 lei. Astfel, 25 de acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei vor fi egale cu o acțiune  cu valoarea de 2,50 de lei.

Etapele și calendarul operațiunii

SIF Moldova a stabilit și etapele și un calendar al operațiunii de consolidare, dar acestea ar putea fi influențate de o acțiune în justiție pornită de Asociația Investitorilor pe Piața de Capital, care contestă, ca fiind prea mică, valoarea de 0,10 lei pentru restituirea de aport. Procesul se află pe rolul Tribunalului din Bacău. „Etapele operațiunii – spune președintele SIF Moldova, Costel Ceocea -  se vor derula în continuare și independent de cererea de intervenție formulată de un acționar, în considerarea forței obligatorii și executorii a hotărârilor AGEA, care operează de la data adoptării lor, având în vedere că este necesar a se asigura cu strictețe respectarea voineți juridice majoritare a  acționarilor care și-au exercitat dreptul de vot în adunarea generală”.
Conform hotărârilor AGEA, prima dată de înregistrare, pentru acționarii care au dreptul de a-și exercita opțiunile, este 15 februarie, iar a doua dată de înregistrare, pentru acționarii care și-au exercitat opțiunile de aport în numerar sau de restituire de aport, este 30 martie. Ziua de 15 aprilie a fost stabilită ca data la care SIF va pune la dispoziție toate sumele de restituire de aport.

Cum procedează acționarii

Pentru operațiunea „Aport în numerar” întâi se face un calcul al sumei de aport (între 0,10 și 2,50 de lei, plus comisinul bancar), apoi se competează formularul de Aport în numerar. Se efectuează ordinul de plată (în contul care va fi indicat în Prospect) și se depun documentele (modalitatea va fi stabilită prin Prospect).
Pentru operațiunea „Restituire Aport”, întâi se completează formularul Restituire aport (calculul între 0,10 și 2,50 de lei, plus comisionul bancar) și se depun documentele (conform modalității stabilite în Prospect).
Pe site-ul SIF Moldova, la adresa www.sif2.ro/sifm_actionar/m_online/login.aspx, acționarii au un calculator al valorii de aport sau de restituire. Operațiunea vizează numai numărul acțiunilor care nu se pot consolida (restul împărțirii numărului de acțiuni la 25). 

 

Consolidarea acțiunilor SIF Moldova a ajuns în instanță

 

SIF Moldova
Asociația Investitorilor pe Piața de Capital (AIPC) se judecă, la Tribunalul din Bacău, cu Societatea de Investiții Financiare (SIF) Molodva și cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău pe tema consolidării valorii nominale a acțiunilor SIF Moldova hotărâtă în recenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății băcuane.

AIPC a formulat, în acest sens, o cerere de intervenție, iar procesul în instsanță, se află pe fond. Este contestată înregistrarea hotărârilor AGEA din 13 ianuarie în Registrul Comerțului și publicarea lor în Monitorul Oficial al României.
AIPC a criticat, deja, măsurilor luate de SIF Moldova de a majora valoarea nominală a acțiunilor sale, pentru că ar încălca protecția proprietății asupra acțiunilor. Măsura – a mai apreciat AIPC – ar fi echivalentă cu o expropriere, „având drept efect o veritabilă lipsire a micilor acționari de dreptul lor de proprietate asupra acțiunilor".
Consolidarea acțiunilor SIF Moldova este una fără precedent și ar putea duce la scăderea substanțială a numărului de acționari, de la 5,7 milioane la numai puțin peste 300.000. Consolidarea valorii nominale înseamnă creșterea valorii nominale a acțiunilor emise de SIF Moldova de la 0,10 la 2,50 de lei, operațiune efectuată concomitent cu reducerea corespunzătoare a numărului de acțiuni. Astfel, 25 de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei vor fi egale cu o acțiune cu valoarea nominală de 2,50 de lei. Procedura de consolidare a valorii nominale a acțiunii presupune acordarea dreptului tuturor acționarilor de a opta pentru întregirea numărului de acțiuni până la completarea unei acțiuni consolidate, prin aport în numerar sau restituirea aportului la capitalul social, la valoarea de 0,10 lei pe acțiune. Suportarea comisioanelor de restituire a aportului la capitalul social se face de către societate. Prima dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor care au dreptul să-și exercite opțiunile de aport în numerar/restituire aport la capitalul social este 15 februarie, iar a doua dată este 30 martie.
SIF Moldova estimează la 59  de milioane de acțiuni pa­che­tele care nu pot intra în con­so­lidare, nefiind multiplu de 25.
Acestea sunt deținute de acționarii care dețin parti­cipații foarte mici, de 5 -10 acțiuni, dobândite în cele mai multe cazuri în urma procesului de priva­tizare în masă.

„Este posibil ca acest proces să întârzie aplicarea măsurilor AGEA. Dar, noi, procedural, apreciem că au fost parcurse toate etapele, de documentare, de transparență. Era de așteptat reacția lor. S-au și antepronunțat în acest sens. Noi am prezentat, însă, Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) toate aspectele ridicate de ei. Sunt câteva care din punct de vedere tehnic vor fi detaliate în prospectul pe care îl vom emite, iar la ASF am depus toată documentația pentru elaborarea lui. Acolo se lămurește tot ce invocă și ei, legate de stabilirea prețului de restructurare, de deschiderea unui cont escrow etc. Era o anumită îngrijorare a oamenilor că aceste sume se vor prescrie. Dar, nu, acestea sunt la dispoziția acționarilor. ~nsă, în definitiv aici e vorba de consolidarea doar a unei acțiuni care nu se poate consolida automat cu raportul 1 la 25. Vom pune, însă, și la dispoziția instanței toate argumentele și etapele parcurse”.
Costel Ceocea, președintele SIF Moldova

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu