ConstrucțiiClădirile hidroizolate: mai sigure, mai confortabile, mai rezistente

Radu GEORGESCU

Lucrările de hidroizolare ale unei clădiri sunt necesare atunci când infiltrările de apă, de la ploaie sau depunerile de zăpadă, au ca efect apariția mucegaiului, prăbușirea tencuielii. În lipsa intervenției unor specialiști apare riscul prăbușirii unor părți sau, chiar, a întregului acoperiș.
De asemenea, „una dintre cele mai importante caracteristici ale unei clădiri este eficienţa energetică, care permite menţinerea căldurii în interior - explică Ciprian Conduraru, directorul firmei Conduraru Grup Hidroizolaţii. Totodată, trebuie împiedicată infiltarea apei, mai ales cea provine de la nivelul acoperișului. Pentru rezultate cât mai bune recomand alegerea unei companii specializate. Dacă hidroizolarea este făcută de neprofesionişti pot fi lăsate crăpături prin care apa va trece la fel de uşor ca şi înainte. Ceea ce va aduce cheltuieli suplimentare, fiind necesară reluarea procesului”.
Sectorul care vizează lucrările de hidroizolații cunoaște o evoluție constantă, atât din punct de vedere al execuției propriu-zise cât și al materialelor utilizate și tehnologiilor de aplicare specifice.
Cu o experiență de peste 15 ani, compania Conduraru Grup furnizează și montează sisteme integrale, fiind specializată pe sectorul lucrărilor de hidroizolații și termoizolații pentru construcții civile și industriale deopotrivă, atât în București cât și la nivel național. Serviciile sale cuprind lucrări de la zero în cadrul proiectelor de ridicare a clădirilor noi sau de reabilitare în cazul celor deteriorate.
„Orice clădire are nevoie de protecție și siguranță, cu o structură rezistentă, pentru a putea să își îndeplinească rolul până la capăt - crede Ciprian Conduraru. Certificările ISO 9001 și ISO 14001 demonstrează calitatea serviciilor noastre, a faptului că să asigurăm calitatea îndelungată a sistemelor de termoizolație și hidroizolație. Oferim o garanție integrală asupra fiecărui sistem executat, fie că vorbim de o hidroizolație monostrat, hidroizolație în dublu-strat sau sistem complet de termohidroizolație”.
Compania dispune de toate resursele necesare realizării lucrărilor de hidroizolații cu membrane bituminoase, hidroizolației cu pvc, lucrărilor de impermeabilizare cu soluții pensulabile, hidroizolație monocomponentă.
„Ne bucurăm de un portofoliu mare de clienți precum și de numeroase recomandări din partea acestora, antreprenori generali, dezvoltatori imobiliari, asociații de proprietari sau beneficiari persoane fizice” - afirmă Ciprian Conduraru.
Mai multe informaţii se pot obţine vizitând site-ul www.hidroizolatii-conduraru.ro


A fost finalizat Planul pentru prevenirea inundațiilor pe Siret

Hidrobaraj la Săucești, împotriva inundațiilor pe Siret
(Foto: ABA Siret)
Administrația Națională Apele Române a finalizat, prin Administrația Bazinală de Apă (ABA) Sire, aplicarea proiectului „Planul pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor în Bazinul Hidrografic Siret“ în perioada 2016 - 2020.

Valoarea totală a serviciilor prestate pentru întregul proiect este de aproape șapte milioane de lei, din care peste 4,5 milioane de lei prin Programul Operațional Sectorial Mediu și aproape 2,5 milioane de lei de la bugetul de stat.
„S-a urmarit – ne-a informat managerul de proiect, Sorin Albescu - realizarea hărților de hazard la inundații pe Siret și pe tronsoane ale afluenților săi principali (Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna și Râmnicu Sărat), identificarea unor scenarii de amenajare în punctele critice din zonele acoperite de proiect, identificarea măsurilor structurale și nestructurale pentru un management proactiv al riscului la inundații, precum și efectuarea unei analize socio-economice a măsurilor identificate, stabilirea criteriilor de prioritizare și ierarhizarea măsurilor necesare”.
Harta de hazard la inundații reprezintă un suport cartografic complex pe care sunt figurate curbele de inundabilitate corespunzătoare debitelor cu diverse probabilități de depășire (10%, 5%, 1%, 0,1%) și care servește ca suport pentru întreaga activitate de gestionare a riscului la inundații.
Măsurile prevăzute vizează lucrări apărare a populației împotriva inundațiilor, a obiectivelor socio-economice, a infrastructurii, obiectivelor culturale și a terenurilor agricole din zonelor riverane cursurilor de apă (diguri de apărare, protecția malurilor prin consolidare, regularizarea albiilor minore, realizarea de acumulări capabile să stocheze volume foarte mari de apă, pentru atenuarea undelor de viitură ș.a. De asemenea, se urmărește igienizarea cursurilor de apă, refacerea perdelelor de protecție forestieră, limitarea amplasării de construcții în albiile majore și în zonele inundabile, prognozarea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, îmbunătățirea sistemelor de alamare a populației în situații de inundații, campanii de informare despre riscul inundațiilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu