marți, 3 aprilie 2018

Romelectro preia modernizarea Stației electrice Bacău Sud

Stația electrică Bacău Sud

Stația electrică de transformare Bacău Sud 400/110 kV a companiei Transelectrica va intra în proces de modernizare asigurat de Romelectro, contractor de proiecte complexe de energie din România, în calitate de antreprenor general. Romelectro a câştigat licitaţiile organizate de transportatorul naţional de energie Transelectrica pentru modernizarea a trei staţii electrice de transformare: Focşani Vest, Roman Nord şi Bacău Sud, valoarea totală a acestor lucrări fiind de aproximativ 14 milioane euro.
„Toate lucrările – spun oficialii Romelectro - se vor efectua fără afectarea de lungă durată a circuitelor și instalațiilor existente, pe baza unui program de eșalonare a execuției, cu asigurarea menținerii gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor din rețeaua de distribuție”.
În urma acestor lucrări de modernizare și retehnologizare, stația Bacău Sud va contribui la creșterea securității Sistemului Electroenergetic Național, la întărirea rețelei energetice de transport între Dobrogea și zona Moldovei (regiunea de est a țării fiind una deficitară din punct de vedere al producerii de energie electrică, principalele surse fiind amplasate în sudul și sud-estul țării) și va contribui la alimentarea în siguranță a consumatorilor și la creșterea calității energiei electrice livrate.
Transelectrica are ca obiectiv trecerea la 400 kV a axului Gutinaș - Bacău Sud - Roman Nord - Suceava. Liniile de 400 (220) kV Gutinaș - Bacău Sud, Bacău Sud - Roman Nord și Roman Nord - Suceava au fost construite cu gabarit și izolație corespunzătoare tensiunii de de 400 kV, iar de la darea în exploatare au funcționat la tensiunea de 220 kV. Pentru trecerea la 400 kV a axului se vor realiza lucrări atât pe linii, cât și în stații.