duminică, 24 septembrie 2017

Profesioniștii contabili dau piept cu splitarea TVA
Sala „Ion Ionescu de la Brad” a Filialei Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a fost, la sfârșitul săptămânii trecute, plină până la refuz la tax-forumul dedicat noutăților legislative, dar în special prezentării și discutării modului de aplicare a noilor măsuri legislative privind plata defalcată a TVA, opțional de la 1 octombrie, obligatoriu de la 1 ianuarie. La întâlnirea cu profesioniștii contabili au venit reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice, șeful instituției, Paul Vicențiu Stupu, și consilierii superiori Elena și Bogdan Bărbieru. Plata defalcată a TVA (sau splitarea TVA) este o măsură care îi surprinde pe profesioniștii contabili, împotriva ei fiind dusă deja o adevărată campanie de dezaprobări. Însuși CECCAR propune o serie de măsuri pentru îmbunătățirea măsurii.

 

„Executivul României și Agenția Națională de Administrare Fisală (ANAF) – a spus Bogdan Bărbieru - au emis un act normativ de o importanță deosebită, cu implicații fiscale de mare impact asupra contribuabililor, care va modifica din temelii actualul sistem de încasări și plăți din România. Aceasta este OG 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Prin aplicarea ei se urmărește, între altele, creșterea gradului de conformare voluntară la plata TVA a contribuabililor, reducerea evaziunii fiscale și asigurarea unui mediu concurențial corect”. ANAF duce și ea o campanie de prezentare a avantajelor OG 23/2017, inclusiv pentru profesioniștii contabili: nu sunt modificări la înregistrarea operațiunilor TVA, a termenelor pentru depunerea deconturilor de TVA și a termenelor de plată a lor, rambursarea TVA se va face ca și până acum după aceleași norme, iar raportările contribuabililor nu vor avea obligații suplimentare.

 

Ce este și cum funcționează mecanismul splitării TVA

 

Marcel Bulinschi, Paul Stupu,
Bogdan și Elena Bărbieru, Constantin Păstrăv - directorul executiv
al Filialei Bacău a CECCAR

Participanților li s-a explicat de când se aplică noul mecanism de plată defalcată a TVA și care este acest mecanism (cu exemple de calcul), cine trebuie să dețină conturi de TVA și cine trebuie să plătească TVA în conturile distincte, ce plăți se efectuează în principal și unde se deschid aceste conturi. De asemenea, s-a explicat cum se face creditarea (alimentarea) conturilor, dar și debitarea lor, cum se face transferul sumelor din contul de TVA, care sunt obligațiile instituțiilor de credit și ale Trzoreriei, dar și ce se întâmplă dacă prestatorul nu comunică un cont de TVA beneficiarului. La final, au fost trecute în revistă și contravențiile și sancțiunile specifice măsurii splitării TVA.

„Am întrebat – a spus președintele Filialei Bacău a CECCAR, Marcel Bulinschi – dacă s-a făcut un studiu de impact al acestei măsuri asupra contribuabililor și a noastră, a celor care lucrăm pentru a pune în aplicare plata defalcată a TVA. Nu s-a făcut, iar noi întrebăm pentru că vrem să aplicăm corect noua măsură, pentru că sistemul de plată defalcată a TVA are impact și asupra profesiei de contabil”.

 

Ce propune CECCAR

 

Chiar Robert Șova, președintele Consiliului Superior al CECCAR spunea, zilele acestea, că organizația propune o serie de măsuri pentru îmbunătățirea măsurii. „Noi am transmis punctul de vedere Ministerului Finanțelor Publice în luna august, în care am propus modificări la proiectul inițial. Am punctat disproporționalitatea între sancțiunile contravenționale și gravitatea erorilor privind plățile efectuate în contul de TVA, prelungirea termenului pentru depunerea în contul de TVA a diferenței dintre TVA încasată și TVA plătită aferentă operațiunilor în numerar”. O altă propunere a făcut referire la amânarea aplicării obligatorii a sistemului de plată defalcată a TVA, astfel încât agenții economici să poată să-și adapteze procesele din cadrul companiei, precum și o perioadă prin care ei să aplice opțional acest sistem de plată a taxei.
Reprezentanții CECCAR spun că vor înainta și alte propuneri în vederea corectării unor aspecte pe care le consideră neclare și care pot avea un impact negativ atât asupra mediului de afaceri, cât și asupra reglementatorului. O soluție ar fi ca obligativitatea aplicării sistemului de plată defalcată a TVA să fie restrâns doar la o anumită categorie de contribuabili, iar pentru ceilalți, cel puțin pentru o perioadă, să rămână aplicarea prin opțiune.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu