vineri, 15 septembrie 2017

Bacăul celebrează Ziua Stratului de OzonAgenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Bacău celebrează, pe 16 septembrie, Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon printr-o serie de acţiuni menite să atragă atenţia asupra necesităţii de a lua atitudine şi de a acţiona în folosul mediului şi pentru sănătatea noastră. APM va desfăşura până pe 18 septembrie o campanie de informare în şcoli din judeţ, unde vor fi prezentate şi diseminate materiale educative la temă (plianet, prezentare ppt, chestionare).

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu - UNEP a declarat ziua de 16 septembrie 1991 ca „Zi Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon”, luând în considerare ziua de 16 septembrie 1987 când s-a adoptat Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, ca o promisiune din partea guvernelor de a proteja acest strat. România a aderat la protocol în anul 1993. În anul 2017 se împlinesc 30 de ani de la adoptarea Protocolului de la Montreal şi se serbează a 27-a aniversare a Zilei Ozonului sub deviza Să avem grijă de tot ce-i viu sub soare (Caring for all life under the sun)”.

„Stratul de ozon – spune directorul executiv al APM Bacău, Petrică Ilieș - acționează ca un protector al Pământului împotriva radiației ultraviolete solare prin absorbția radiației ultraviolete de tip B, care nu mai ajunge astfel pe Pământ. Odată cu accelerarea dezvoltării industriale, stratul de ozon a început să se degradeze, prin cantitatea tot mai mare de substațe numite CloroFluoroCarburi (CFC) produse la suprafața terestră, care ajunse în atmosferă au produs dereglări consistente în stratul de ozon. Substanţele şi produsele responsabile de distrugerea stratului sunt utilizate la fabricarea spray-urilor, agregatelor frigorifice, extinctoarelor cu spumă chimică, pesticidelor, solvenţilor și spumelor poliuretanice”. Consecinţele ireversibile ale acestui fenomen au impus statelor semnatare ale Protocolului de la Montreal renunţarea treptată la utilizarea substanţelor care distrug stratul de ozon, impunându-se găsirea unor soluţii acceptabile pentru înlocuirea tehnologiilor vechi, poluatoare, cu altele noi, în deplină siguranţă pentru sănătatea omului şi a mediului. Prin politica sa de mediu, România s-a aliniat efortului mondial de cooperare pentru un mediu sănătos, adoptând acte legislative în domeniu începand cu anul 1999.
În 30 de ani, lupta împotriva distrugerii stratului de ozon a făcut progrese importante. Dacă, în 1987 nu erau decât 24 de ţări semnatare ale protocolului, astăzi numărul lor se ridică la 197, în condiţiile în care ameninţările asupra mediului înconjurător depăşesc orice frontieră.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu