miercuri, 2 mai 2018

Garda de Mediu – amenzi într-un trimestru mai mari ca tot anul trecut

Depozitele pentru deșeurile periculoase neconforme

După 287 de inspecții, dintre care 120 neplanificate, efectuate în primul trimestru al anului, Comisariatul Județean Bacău al Gărzii Naționale de Mediu a aplicat nouă sancțiuni în valoare totală de 186.000 de lei. Valoarea lor este mai mare decât aceea înregistrată în tot anul trecut (130.000 de lei) după 15 sancțiuni aplicate și de peste șase ori mai mare față de valoarea din trimestrul precedent, trimestrul al patrulea din 2017 (30.000 de lei).

Cele mai mari valoric au fost trei sancțiuni de câte 50.000 de lei, date unor agenți economici care nu au realizat în totalitate și la termen măsurile stabilite la controalele anterioare.
„Principalele neconformități constate în urma celor 287 de inspecții – spune comisarul șef Ionuț Diaconu – au fost neasigurarea colectării separate, a transportului, neutralizării, valorificării și eliminării finale a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor menajere periculoase, nerealizarea în totalitate și la termen a măsurilor impuse prin actele de control, dar și nedepunerea la termen a declarațiilor privind obligația de plată a agenților economici la Administrația Fondului pentru Mediu. De asemenea, s-au constatat neefectuarea inspecțiilor tehnice periodice a instalațiilor, a echipamentelor și dispozitivelor utilizate, pentru verificarea lor privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili, și neprezentarea formularelor de transport al deșeurilor, la solicitarea autorității de control”.
Controalele tematice ale comisarilor Gărzii de Mediu au vizat verificarea săptămânală a depozitelor neconforme de deșeuri periculoase și nepericuloase neînchise. Lunar, au fost verificate depozitele de deșeuri închise și a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn.
În primul trimestru – mai spun comisarii – nu au fost incidente cu impact semnificativ asupra mediului.