marți, 1 mai 2018

Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri, pe monedă BNR


Banca Națională a României (BNR) a lansat în circuitul numismatic o monedă de aur cu tema Mihai Viteazul, precursor al Marii Uniri”. Moneda are valoarea de 100 e lei, un diametru de 21 mm și o greutate de 6,452 g.
Aversul monedei redă scena intrării lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, inscripția în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală „100 LEI”, stema României și anul de emisiune „2018”. Reversul prezintă portretul lui Mihai Viteazul și inscripțiile „MIHAI VITEAZUL” și ,,PRECURSOR AL MARII UNIRI”.
Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, sunt însoțite de broșuri de prezentare redactate în limbile română, engleză și franceză. Broșurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.
Tirajul pentru această emisiune este de 250 de monede, iar prețul de vânzare, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare, este de 1.695 de lei. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României.
Lansarea în circuitul numismatic se face prin sucursalele regionale Iași, București, Cluj, și Timiș ale BNR.