luni, 19 martie 2018

Declaraţia Unică pentru impozitarea veniturilor independente a devenit oficială


·         în acest an, declarația trebuie depusă până pe 15 iulie şi se va efectua o singură plată

·         din 2019, termenul este 31 martie

·         pentru drepturile de autor se face stopaj la sursă

 

Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care face din declarația Unică pentru impozitarea veniturilor independente un document oficial. Astfel, în Declarația fiscală 600 sunt comasate șapte declarații, iar documentul va fi depus o singură dată – în acest an până pe 15 iulie, iar de la anul până pe 31 martie. Obligațiile fiscale aferente drepturilor de autor vor fi reținute la sursă. De asemenea, plata impozitului se face o singură dată și se pot oferi reduceri de maxim 10% (5% pentru depunerea online a declarației și 5% dacă se face o plată anticipată pentru veniturile estimate pentru anul în curs până la final de an).
Contribuabilul poate trece în declarație și un venit estimat zero. În plus, în cazul drepturilor de autor, pentru cei care sunt și salariați nu se mai rețin contribuțiile la sănătate și pensie (CASS și CAS).
Ministrul Finanțelor Publice a precizat, cu această ocazie, că în Administrația fiscală  județeană va avea o structură care va  îndruma metodologic contribuabilii față de noul mecanism. Mai mult, în fiecare consiliu local va fi o persoană responsabilă cu acest subiect.
Contribuţia pentru pensii (CAS) reprezintă 25% dintr-un venit ales de contribuabil cel puţin egal cu 22.800 de lei pentru anul 2018, iar contribuţia pentru sănătate (CASS) reprezintă 10% din 22.800 de lei pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe ţară).
Contribuabilul care plăteşte venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, arendă şi asocieri cu persoane juridice va stabili, declara şi plăti impozitul pe venit, CAS şi CASS prin reţinere la sursă la momentul plăţii venitului. Reţinerea la sursă nu se aplică dacă venitul estimat pentru fiecare sursă de venit este mai mic decât 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe ţară). Reţinerea la sursă a impozitului pe venit cu impunere finală se menţine şi pentru veniturile obţinute din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii şi jocuri de noroc şi alte surse.