marți, 10 iulie 2018

Silvicultorii pichetează Camera Deputaților


Sindicaliștii de la Silva au pichetat în repetate rânduri
instituțiile statului, cu revendicări similare

Membrii Federației Sindicatelor din Silvicultură Silva, singura organizație reprezentativă pentru sectorul de activitate agricultură, acvacultură, pescuit, silvicultură și economia vânatului, cu peste 15.000 de membri, al cărei lider este inginerul băcăuan Silviu Geană, pichetează miercuri, 11 iulie, sediului Camerei Deputaților, între orele 10,00 și 14,00.

„Prima dintre revendicările noastre – ne-a informat Silviu Geană - este înființarea unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive de păduri și luarea de măsuri pentru stoparea retrocedărilor ilegale de păduri. Pădurea este și trebuie să rămână bun de interes strategic pentru România”.
De asemenea, se solicită Parlamentului României retragerea Proiectului de modificare a Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere prin care se urmărește împroprietărirea anumitor unități de cult, care au avut în folosință sau administrare terenuri forestiere de până la 30 ha. La fel, se solicită respingerea reorganizării unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, prin care se urmărește transformarea unor regii în societăți pe acțiuni, dar și consultarea tuturor sindicatelor la modificare Legii dialogului social.
Pe lista revendicărilor mai figurează solicitarea de a se ține seama de protecția reală a personalului silvic cu atribuții de pază a pădurilor, asigurarea unei salarizări corespunzătoare pentru personalul silvic, precum și introducerea unor activități din silvicultură în categoria condițiilor speciale, respectiv deosebite de muncă, care să permită reducerea vârstei de pensionare pentru silvicultori.
„În situația nesoluționării favorabile a revendicărilor, Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva va relua acțiunile de protest în fața sediului Camerei Deputaților pe 18 iulie” – a mai spus Silviu Geană.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu