duminică, 29 aprilie 2018

SIF Moldova Bacău a devenit First România Capital Invest


Acționarii Societății de Investiții Financiare Moldova au aprobat, vineri, 27 aprilie, schimbarea denumirii companiei în FIRST ROMANIA CAPITAL INVEST S.A. Hotărârea a fost luată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a autorizat, la începutul acestui an, societatea din Bacău ca administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA). „Din această perspectivă – a spus în adunare președintele societății, Costel Ceocea -, apreciem că SIF Moldova a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare organizațională, aliniată la standardele europene aplicabile în industria fondurilor de investiții, iar parcurgerea cu succes a procesului de autorizare reprezintă o garanție suplimentară privind calitatea administrării activelor companiei.
În noul context, acționarii societății au calitatea legală să se pronunțe cu privire la schimbarea denumirii societății, în urma propunerii consiliului de administrație”.
Schimbarea denumirii s-a făcut cu păstrarea mărcii actuale (pe care apare un taur ca simbol al forței), asigurând astfel elementul de continuitate. „Marca societății, cu elementele specifice – a mai precizat Costel Ceocea - , definește foarte bine performanța societății în piața de capital. Sigla este protejată la nivel național și comunitar, fiind înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă (OHIM - Office for Harmonization in Internal Market) în Registrul Mărcilor”.
Totodată, se mențin identificatorii administrativi naționali și internaționali specifici activității desfășurate: codul LEI alocat entităților implicate în tranzacții financiare, numărul de înregistrare în Registrul ASF ca administrator de fonduri alternative autorizat precum și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.
Asupra celorlalte hotărâri adoptate în AGA vom reveni cu amănunte.
 
„Numele nou face trecerea de la identificarea regională (Moldova) la folosirea numelui «Romania» în context global, iar numele «Capital» este elementul concret de identificare a activității, dar introduce și un sens nou în ansamblul numelui: First Romania Capital Invest trimite la capitalul deținut de societate ca valoare în sine”.
Costel Ceocea, președintele First Romania Capital Invest