joi, 3 mai 2018

Sărbătoare energetică aniversară: Inginer GHEORGHE ŞCHIOPU ´85

Articol scris de: Mihai Caba
Partea a II - aA venit şi rândul mesajului veteranilor Luminii ieşene. La început, acesta a fost adresat tuturor participanţilor într-o „manieră topârceană”; 20 martie 1896 fiind şi ziua naşterii poetului „chiriaş grăbit” al dulcelui Târg al Ieşilor.

  „Vă salut, Oameni Lumină, potrivindu-mi bine versul,
Că mereu înspre Lumină v-a fost totdeauna mersul,
            .................................................................
             Vă salut, Oameni Lumină, actuali şi veterani,
             Vă-adresez urări din suflet: Sănătate! La Mulţi Ani!
             Şi în faţa D-voastră mă aplec cu mult respect
             Pentru truda de Lumină dusă cu devotament!”

Şi mesajul adresat sărbătoritului a fost exprimat la fel de poetic, prin recitarea rondelului, intitulat semnificativ „85”, ce i-a fost, desigur, dedicat:

La „85” nu-i simplu o bornă de hotar / A anilor ce zboară mai mult sau mai puţin, / Nici „15” ce-au rămas în drum spre Centenar: / E-o viaţă rostuită în luminos destin!...

Darurile veteranilor ieşeni oferite prietenului băcăoan sărbătorit, ing. Gh. Şchiopu, au fost simbolice, dar şi semnificative festivităţii: un coş de flori tricolor, din aranjamentul căruia frumos realizat, cu 8 lalele galbene, ale Luminii, 5 lalele roş – portocalii, ale Trăirii şi un iris albastru, al Speranţei, se putea lesne desluşi numărul anilor aniversaţi, „85”; o icoană, şi nu una oricum aleasă, ci icoana Sfintei Cuvioase Parascheva – ocrotitoarea Cetăţii Ieşilor şi a întregii Moldove şi, la urmă, un hrisov de închinăciune, plin cu urările binecuvântate de înaltă cinstire aduse „enjenerului”sărbătorit în vechea „voroavă” cronicărească, din care...
„Fie-ne îngăduite nouă, breslaşi ai Luminii ieşene şi urmaşi ai marilor strămoşi ai neamului: Ştefan, Neculce, Cantemir, Cuza, Eminescu, Creangă, Iorga, gospodari de Ieşi şi de tătă blagoslovita Ţară a Moldovei, să ne închinăm din inimă, cu aleasă sîmţâre şi înaltă cinstire, după datina şi obiceiul aistui pământ moldav, Celui ce aprinde amu în pomul vieţuirii cel de al 85-lea luceafăr de aur, străluminând roadele pârguite de belşug ale ostenelii Domniei-Sale întru râvna şi folosul Luminii Soarelui Electric.”
Pentru respectarea autenticităţii hrisovului, acesta a fost pecetluit tot după vechiul tipar: „Datu-s-a întru trăinicie şi slavă aist alesu hrisovu în leatul 7526 de la Facerea Lumii, iară în Vremea cea Nouă, leatul 2018, Mărţişor, în 20 zîle.”
La toate acestea firma COTNARI a mai adăugat şi o casetă cu 2 sticle din renumitele sale „licori de aur” , Frâncuşă şi Grasă. Sănătate şi Hai, noroc! 

Hrisov de închinăciune și cinstire
Respectându-se „ad literam” Programul, s-a ajuns la punctul: „Cuvântul participanţilor”, la care au dorit să binecuvânteze următorii participanţi:
În încheierea primei părţi a manifestării energetice aniversare de la Bacău, sărbătoritul, ing. Gheorghe Şchiopu, în cuvântul său, rostit cu emoţia firească şi trăitoare a momentului fericit, a dorit şi a reuşit să-şi exprime întreaga sa mulţumire pentru participanţii, susţinătorii, sprijinitorii şi iniţiatorii acestei aniversări, care, după cum a mărturisit:  „m-a copleşit întru totul şi la care nu mă aşteptam să aibă o asemenea anvergură a căldurii şi simpatiei exprimate. Vă mulţumesc tuturor şi vă doresc, la rându-mi, multă sănătate şi bucurie a vieţii! Iar pentru a încheia în spiritul tradiţiei moldoveneşti această aleasă întâlnire, vă poftesc pe toţi la Restaurantul Decebal, la ...un pahar de vorbă.”

Ing. Cristian Ioan
Aidoma primei parţi a manifestării desfăşurate în Sala de Onoare „Dr.ing. Ioan Viziteu” a Sucursalei Transelectrica Bacău şi în partea a doua a acesteia, ambianţa Restaurantului Decebal s-a dovedit tot la fel de caldă şi primitoare pentru oaspeţii sosiţi din toată ţara la invitaţia sărbătoritului. Mesele sălii, deosebit decorate în stilul caracteristic Luminii sărbătorilor energetice, cu „cărţi de vizită” şi şerveţele galbene, bine îndestulate cu saleuri, pateuri, sucuri, apă minerală şi fructe, erau gata să-şi primească distinşii convivi participanţi.

Ing. Gr. Tartacan
Aceştia, deşi mai puţini ca la prima parte (?!), n-au întârziat să-şi facă apariţia, fiind „omeniţi”, după tradiţia împământenită pe meleaguri moldovene, cu colacul, măiestrit împodobit cu frunze de stejar, cu sare şi „tărie”; elemente nelipsite de la marile ospeţe, însoţite de urarea protocolară „Bine aţi venit!”, rostită în acordurile „beethoveniene” ale înălţătoarei „Ode a bucuriei”.
Ing. Ștefan Mirea
Cum „tăria neaoşă” avea să-şi facă imediat efectul „dezlegării limbilor”, pe la toate mesele ocupate funcţie de afinităţi s-a şi instalat acea atmosferă colegială şi prietenească care a declanşat o adevărată „cavalcadă a amintirilor” din trecutul mai îndepărtat sau nu al „luptelor” neînfricate date pe frontul comun de propăşire şi dezvoltare a energiei electrice în Moldova şi întreaga Românie.
Şi, Doamne, câte nu sunt întotdeauna de povestit pe această luminoasă temă!

(va urma)

Gheorghe Șchiopu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu