luni, 19 martie 2018

Ce date includ agricultorii în Declarația Fiscală Unică


Declarația fiscală 221 privind normele de venit obținut din activități agricole este una dintre cele șapte declarații comasate prin recenta Declarație Fiscală Unică oficializată prin Ordonanță de Urgență a Guvernului. În acest document, în capitolul al doilea „Date privind impozitul pe veniturile estimate  a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018”, la Subsecțiunea 3 trebuie trecute date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole, impuse prin norme de venit.

În acest sens, Guvernul – ne informează Ministerul Finanțelor Publice – a modificat din nou Codul fiscal. Conform noilor reglementări, contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură au obligația să determine venitul net anual impozabil sau pierderea netă anuală la nivelul fiecărei surse de venit din cadrul categoriei, cu excepția veniturilor pentru care impozitul este final.
În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, contribuabilul stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Cum se calculează şi cum se plătește impozitul

Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual, pentru veniturile anului în curs, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, până la 15 martie  a anului de realizare a venitului (numai în 2018, termenul este 15 iulie).
Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.
În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice până la data de 15 februarie a anului următor celui de realizare a venitului. Declarația cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligația transmiterii către fiecare membru asociat a informațiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiași termen.
Contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură au obligaţia să determine venitul net anual impozabil/pierderea netă anuală la nivelul fiecărei surse de venit din cadrul categoriei, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final.
Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.
Reprezentantul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice optează pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale, prin declarația anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, la termenul prevăzut la alin.

Cum se depune Declarația Fiscală Unică

Declarația Fiscală Unică va fi depusă o singură dată – în acest an până pe 15 iulie, iar de la anul până pe 31 martie. Obligațiile fiscale aferente drepturilor de autor vor fi reținute la sursă. De asemenea, plata impozitului se face o singură dată și se pot oferi reduceri de maxim 10% (5% pentru depunerea online a declarației și 5% dacă se face o plată anticipată pentru veniturile estimate pentru anul în curs până la final de an).
Contribuabilul poate trece în declarație și un venit estimat zero.
Ministrul Finanțelor Publice a precizat, cu această ocazie, că în Administrația fiscală județeană va avea o structură care va  îndruma metodologic contribuabilii față de noul mecanism. Mai mult, în fiecare consiliu local va fi o persoană responsabilă cu acest subiect.
Contribuția pentru pensii (CAS) reprezintă 25% dintr-un venit ales de contribuabil cel puțin egal cu 22.800 de lei pentru anul 2018, iar contribuția pentru sănătate (CASS) reprezintă 10% din 22.800 de lei pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).